Цени

Свободни паркоместа

Цена Свободни Общо
Открити 5,000 €/8,000 € 48 132
Закрити 8,000 € 22 42
Закрити двойни 12,000 € 32 43
ТЪРСЕНЕ

Комфортът идва във всички размери

комфорт/локализация/удобство